?

Log in

Previous Entry | Next Entry

Kaip esu ne kartą minėjęs anksčiau, kata - tai stilius arba realizuojama strateginė idėja (kas pasakė “formalus technikos kompleksas, vaizduojantis standartizuotą kovą su menamais keliais priešininkais“ - 10 atsispaudimų!).

Iš esmės kata (ar jų grupė, jei šioji yra išskaidyta) - atskira ir savistovė kovinė sistema ta prasme, kad ji ne tik siūlo visą eilę veiksmų prieš tipines atakas. Ji dažniausiai įkūnija kokią nors konkrečią strateginę idėją, kuri ir įvardinama kaip “stilius“. Gebėjimas pritaikyti karate techniką (o visos kata gi iš esmės sudarytos iš tos pačios technikos) skirtingais stiliais (kata) - ir yra meistriškumo vienas iš požymių.

Todėl jei laikysime, kad sanchin-gata labiausiai išreikštas pirmasis strateginis principas, o shisochin - trečiasis, tuomet, matyt, seiyunchin derėtų priskirti antrąjį? skaityti toliau